ALGEMENE VOORWAARDEN GELDENDE VOOR DE SCHILDERCURSUS ACRYL EN OLIEVERF SCHILDEREN BIJ HET CKC ZOETERMEER.

 

 

1. Aanmelden

Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan digitaal via www.ckc-zoetermeer.nl via www.zoetermeerschildercursus.nl of via een printversie (verkrijgbaar bij de receptie van het CKC). Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je vooraf contact met mij opnemen. Vervolgens moet bij een akkoord bevinding het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Uitzondering vormt daarop wanneer een cursus als cadeau wordt gedaan.

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van de cursus, een bericht van plaatsing. Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste cursus (vol, uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van.

 

2. Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van overmacht of door ziekte van de docent zal de les worden verschoven naar de eerstvolgende les erop. Dit heeft als gevolg dat ook de cursus op een later tijdstip dan gepland zal eindigen, tot uiterlijk -in geval van de najaarscursus- eind januari, -in geval van de voorjaarscursus- het begin van de zomervakantie zoals vermeld op het vakantierooster de site van het CKC.

In het geval van een langere periode van ziekte worden de lessen waargenomen door een andere professionele docent of wordt er tot restitutie over gegaan voor alleen de gemiste lessen minus een deel administratiekosten (zie punt 4).

 

3. Prijzen

Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw cursusjaar worden doorgevoerd. De aanschaf van materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld

(met uitzondering van de introductiecursus)

 

4. Betaling

Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld zoals vermeld op de website. Het totale bedrag moet voor de aanvang van de eerste les begint zijn betaald.

 

Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 40,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Het is niet mogelijk om het cursusgeld in termijnen te voldoen.

 

5. Annulering en opzegging

Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de cursus. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken - ongeacht de reden - blijf je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

Wanneer je je al ver van te voren inschrijft en door het een of ander toch niet kan deelnemen, dan kun je uiterlijk 3 weken voordat de cursus  van start gaat je inschrijving cancelen.

 

6. Zoetermeerpas

Heb je een ZoetermeerPas? Met de voordeelcheques 3, 4, 5 en 6 van de ZoetermeerPas kan je korting op cursussen ontvangen. Als de kosten van de CKC-activiteit lager zijn dan de waarde van de cheque(s) dan vervalt het resterende bedrag.

 

7. Privacy

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je les, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden uiteraard niet doorgegeven aan anderen (derden).

 

8. Aansprakelijkheid

ik ben niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel van leerlingen tijdens de lessen of, gedurende een eventuele excursie.

Ik doe uiteraard mijn best om altijd zorgvuldig te handelen, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten. Onverhoopte fouten in data zijn voorbehouden.

 

Richard Brouwer - juni 2020